Skip to content
Ko Te Horohoroinga o ngā ringa o
Kahumatamomoe te maunga
Ko Pōkaitu te awa
Ko Ngāti Kearoa Ngāti Tuara te hapū
Ko Te Arawa te iwi
Who we are

Who We Are

We are Ngāti Kearoa Ngāti Tuara of Te Arawa. We celebrate our whakapapa from our tupuna Kearoa and Tuara and the legacy that our tupuna have left us.

Our traditional rohe extends from Horohoro to Tihiotonga, Pukehāngi Tarewa, and Patetere. We continue our strong connection to our whenua and to our whānau, hapū and iwi.

Recent News

Story

Hinengāwari Weavers

Hinengāwari Weavers was developed after the successful delivery of wānanga toi in 2019-2020 sponsored by Creative NZ. The wānanga were held face to face, in home and individual tutoring. Four mediums waiata, 3d art, taonga puoro & raranga were delivered to the descendants of Ngāti Kea Ngāti Tūara. Hinengāwari, one of our kaitiaki from our lands would protect and guide us through this kaupapa. The completion of this kauapapa was celebrated at an exhibition held at Flux Gallery, Pukuatua Street Rotorua.

Read More »
Story

Horoirangi

On 4 June 2022 the Rotorua Museum Te Whare Taonga brought our taonga (Horoirangi and 3 toki) to Kearoa Marae.

Horoirangi is an atua wahine, a revered kaitiaki of Ngāti Kearoa Ngāti Tuara. Her care ensured the fertility and protection of the lands around the ancient pa Te Whetengu, at Tihi-o-Tonga.

Read More »

Our Partners

Te Runanga o Ngati Kea Ngati Tuara is affiliated to and/or works closely with the following organisations: